Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng năm 2021

Cập nhật: 02/07/2021 15:37 | Người đăng: Lường Toán

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng là gì? Câu hỏi này nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người theo học ngành Điều dưỡng, bởi ngành nghề này mở ra cơ hội việc làm rất tốt.

Tìm hiểu về: Ngành Điều dưỡng là gì? Vai trò ngành Điều dưỡng như nào?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng là gì?

Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch hướng dẫn sinh viên sau khi tốt nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng dưới đây:

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Điều 18. Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng cho người Việt Nam

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận dưới đây sẽ được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Có văn bằng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực y tế được công nhận và được cấp tại Việt Nam;

b) Có giấy chứng nhận là lương y;

c) Có giấy chứng nhận về bài thuốc gia truyền hay có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Có văn bản xác nhận về quá trình thực hành, ngoại trừ bạn là lương y hay người có phương pháp chữa bệnh gia truyền hoặc có bài thuốc gia truyền.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thực hiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không nằm trong thời gian bị cấm hành nghề, hay bị cấm làm những công việc có liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án và quyết định của Tòa án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, theo quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định được áp dụng biện pháp nhằm để xử lý hành chính đưa vào các cơ sở giáo dục và cơ sở chữa bệnh; người đang trong thời gian bị kỷ luật với hình thức từ cảnh cáo trở lên có liên quan chủ yếu đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo đó thì việc xác nhận về quá trình thực hành đều được quy định tại khoản 1 Điều 24 cụ thể như sau:

"1. Với người đã có văn bằng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực y tế được công nhận hoặc được cấp tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề thì bạn phải trải qua thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Thực hành đủ 18 tháng tại các bệnh viện, hay việc nghiên cứu có giường bệnh ( được gọi chung là bệnh viện) đối với vị trí bác sĩ ;

b) Có đủ 12 tháng thực hành đối với y sỹ tại bệnh viện;

c) Thực hành đủ 09 tháng tại bệnh viện có nhà hộ sinh hay có khoa phụ sản đối với các hộ sinh viên.

d) Thực hành đủ 09 tháng tại các cơ sở khám, chữa bệnh đối với vị trí điều dưỡng viên hay kỹ thuật viên..."

Do vậy điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng là bạn phải đáp ứng đủ những điều kiện quy định tại Điều 18 và khoản 1 Điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 như đã nêu trên.

>> Có thể bạn quan tâm tới: Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng trong bao lâu?

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng

Nắm được thông tin về điều kiện làm chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng ở trên tại trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thì các bạn sinh viên của trường còn được cung cấp thêm thông tin về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng. 

Cụ thể, tốt nghiệp ngành này các bạn hãy hoàn thiện và nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng đến Sở Y tế tỉnh. Đây là nơi quản lý cơ sở khám chữa bệnh bạn làm việc hiện tại được quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BYT và Thông tư số 41/2011/TT-BYT bao gồm những loại giấy tờ cần thiết dưới đây:

 • Theo đó thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ngành Điều dưỡng của người Việt Nam bao gồm:
 • a) Phiếu lý lịch tư pháp;
 • b) Bản sao giấy chứng nhận hoặc văn bằng về trình độ chuyên môn;
 • c) Văn bản xác nhận về quá trình thực hành;
 • d) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để hành nghề được cấp bởi cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
 • đ) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • e) Sơ yếu lý lịch được xác nhận bởi cấp xã như Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Quy định về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng với người Việt Nam được quy định tại Điều 5, Nghị định 109/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Trước tiên bạn phải có bằng Cao đẳng Điều dưỡng

“1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng được quy định theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 1. Bản sao hợp lệ đối với văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động của chuyên môn nhằm đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề, bao gồm:
 2. a) Văn bằng chuyên môn y;
 3. b) Văn bằng cử nhân y khoa được cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và được công nhận tương đương với trình độ đại học. Tuy nhiên bạn phải kèm theo các loại giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành và theo chuyên ngành phù hợp. Ngoài ra, thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng được công nhận bởi cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây sẽ được coi là văn bằng tương đương với văn bằng bác sĩ đồng thời phải được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sĩ;
 4. c) Có văn bằng cử nhân ngành hóa học, sinh học, dược sĩ với trình độ đại học đồng thời phải có kèm theo chứng chỉ hay với giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm. Theo đó thì thời gian đào tạo ngành này phải có ít nhất 3 tháng và có văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
 5. d) Có giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền mới, người có phương pháp chữa bệnh hay là lương y được cấp bởi Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

Với trường hợp bị mất các văn bằng chuyên môn ở trên thì đòi hỏi bạn phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận hợp lệ thay thế bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó.

 1. Có giấy xác nhận về quá trình thực hành được quy định tại Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc bạn phải có bản sao về văn bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II hợp lệ. Ngoại trừ trường hợp là người có bài thuốc gia truyền, lương y hay những người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 2. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe được cấp bởi cơ sở khám, chữa bệnh được quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định.
 3. Phiếu lý lịch tư pháp.
 4. Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn bị theo Mẫu 03 Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định trên được xác nhận bởi thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hiện đang làm việc tại các cơ sở y tế trong thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hay với sơ yếu lý lịch tự thuật được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - nơi thường trú của người xin cấp chứng chỉ hành nghề mà không làm việc cho bất kỳ cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 5. Hai ảnh chân dung kích thước 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng với thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.”

Theo đó điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng trước tiên bạn phải tốt nghiệp ngành Điều dưỡng. Bạn có thể tham khảo Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được đánh giá là địa chỉ học Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM uy tín nhất tại Việt Nam. Chương trình học này sẽ trang bị đầy đủ về kiến thức chuyên ngành đào tạo đồng thời còn bổ sung thêm các kiến thức thực tế giúp bạn được phát triển sự nghiệp.

Thông tin hữu ích khác
nen-lua-chon-hoc-nganh-dieu-duong-o-truong-nao-tai-tphcm Các trường cao đẳng có ngành điều dưỡng tốt nhất Học Điều dưỡng ở đâu? Những trường nào có đào tạo ngành Điều Dưỡng tốt nhất? Câu hỏi này được nhiều người quan tâm, nhất là khi mà nhiều trường đào... cham-soc-tre-co-giat Lập kế hoạch chăm sóc trẻ co giật hiệu quả, an toàn Khi cơ thể nhiễm virus hay mầm bệnh từ bên ngoài thì cơ thể sẽ có phản ứng tự vệ bình thường là sốt. Tuy nhiên khi trẻ bị sốt cao thì rất dễ bị... cham-soc-benh-nhan-ung-thu-thuc-quan-giai-doan-cuoi Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn cuối Chăm sóc bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn cuối là việc làm cực kỳ cần thiết giúp cải thiện sức khỏe và tình trạng bệnh cho bệnh nhân. Dù vậy... huong-dan-cham-soc-benh-nhan-loang-xuong-theo-chi-dinh-cua-bac-si Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân loãng xương theo chỉ định của bác sĩ Bệnh loãng xương thường gặp với người cao tuổi, gây nhiều khó khăn trong vận động và sinh hoạt. Bởi vậy việc chăm sóc bệnh nhân loãng xương là cực... cham-soc-benh-nhan-sau-nut-mach-gan-an-toan-hieu-qua Chăm sóc bệnh nhân sau nút mạch gan an toàn, hiệu quả Bệnh ung thư gan sẽ không thể chữa khỏi triệt để, tuy nhiên liệu pháp nút mạch gan ra đời giúp giảm triệu chứng và kéo dài thời gian sống cho người... cham-soc-cham-soc-benh-nhan-xo-gan Chia sẻ cách lập kế hoạch chăm sóc chăm sóc bệnh nhân xơ gan Xơ gan làm suy giảm chức năng gan nghiêm trọng, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể ảnh hưởng tính mạng. Ngoài biện pháp điều trị...
Xem thêm >>