Top
Đăng ký xét tuyển Online Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Tải mẫu đăng ký xét tuyển Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngành điều dưỡng học những môn gì?

Cập nhật: 04/03/2024 12:42 | Người đăng: Nguyễn Trang

Ngành điều dưỡng cần học những gì là điều rất nhiều bạn vẫn còn chưa biết và mơ hồ. Vì vậy, nếu bạn đang tìm hiểu thông tin liên quan Điều dưỡng thì không thể bỏ qua kiến thức điều dưỡng cần học những môn gì? Điều đó giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho khóa học bạn lựa chọn.

Ngành Điều dưỡng học những môn gì?

Khung chương trình đào tạo ngành điều dưỡng sẽ trải qua các môn học chung dưới đây:

 • Các môn kiến thức Y học cơ sở: Sinh lý học, Hóa sinh, Dược lâm sàng, Giải phẫu học, Di truyền y học, Dược lý, Miễn dịch – sinh lý bệnh, Vi sinh vật ký sinh trùng, Mô phôi, Y đức, Pháp luật – Tổ chức Y tế… để tạo tiền đề cho sinh viên
 • Các môn học chuyên ngành Điều dưỡng: môn Điều dưỡng cơ sở, Điều dưỡng chuyên khoa, Đạo đức Điều dưỡng, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Sức khỏe sinh sản, kiểm soát nhiễm khuẩn thực hành Điều dưỡng, Quản lý và tổ chức y tế, Nâng cao sức khỏe và hành vi con người, … để hình thành kiến thức và các nguyên tắc thực hành.
 • Các môn khoa học xã hội: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng, Tin học, Tâm lý, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ…
 • Các môn khoa học tự nhiên: Vật lý Đại cương, Hóa học đại cương, Vệ sinh nâng cao sức khỏe, Sinh học và di truyền, Xác suất – thống kê y học và Sức khỏe – môi trường ….

Điều dưỡng là ngành nghề có đặc thù riêng, tính chất công việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vì vậy, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, dù là sinh viên theo học hệ Đại học hay Cao đẳng đều phải nắm được những kiến thức từ các môn cơ sở đại cương đến kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, cùng với những kỹ năng thực hành thực tế cần thiết nhằm đáp ứng được nhu cầu công việc sau này.

Đào tạo ngành Điều dưỡng cần chú trọng đến chất lượng
Đào tạo ngành Điều dưỡng cần chú trọng đến chất lượng

Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng hệ đại học

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 202 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng – an ninh (11 đvht).

Thời gian đào tạo: 4 năm

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

STT

Khối lượng học tập

Đơn vị học trình

1

Kiến thức Giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

45

2

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, trong đó:

 

 Kiến thức cơ sở ngành

44

 Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành)

75

Kiến thức bổ trợ (tự chọn)

22

Thực tế nghề nghiệp

06

Thi tốt nghiệp hoặc khoá luận

10

Tổng cộng

202

Khối kiến thức học Điều dưỡng bắt buộc hệ đại học

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương: 41 đvht (39 LT- 02 TH)

STT

TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN

Tổng số ĐVHT

Phân bố Đơn vị học trình

LT

TH

Các môn chung

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

8

8

0

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

0

 

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

4

4

0

 

Ngoại ngữ (có NN chuyên ngành)

10

10

0

 

Tin học đại cương

2

1

1

 

Giáo dục thể chất*

5 *

 

 

 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh*

11*

 

 

Các môn cơ sở khối ngành

 

Xác suất – Thống kê y học

2

2

0

 

Hóa học

2

2

0

 

Sinh học và Di truyền

3

2

1

 

Vật lý và Lý sinh

2

2

0

 

Nghiên cứu khoa học

2

2

0

 

Tâm lý y học – Đạo đức Y học

3

3

0

Tổng cộng

41*

39*

2*

* Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Kiến thức cơ sở ngành: 44đvht (30LT-14TH)

TT

Tên môn học/ học phần

Đơn vị học trình

TC

LT

TH

 

Giải phẫu

5

3

2

 

Sinh lý

4

3

1

 

Hóa sinh

4

3

1

 

Vi sinh vật

3

2

1

 

Ký sinh trùng

2

1

1

 

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

4

3

1

 

D­ược lý

4

3

1

 

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

2

1

1

 

Dinh dư­ỡng - Tiết chế

4

3

1

 

Sức khoẻ môi trường

3

2

1

 

Dịch tễ học

3

2

1

 

Pháp luật - Tổ chức Y tế

3

2

1

 

Y học cổ truyền

3

2

1

 

Tổng cộng

44

30

14

Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành): 83 đvht (40LT-43TH)

TT

Tên môn học/ học phần

Đơn vị học trình

TC

LT

TH

 

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng

4

3

1

 

Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng

3

2

1

 

Điều dư­ỡng cơ sở I

6

3

3

 

Điều dư­ỡng cơ sở II

5

2

3

 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

3

2

1

 

Chăm sóc sức khoẻ  người lớn có bệnh Nội khoa I

6

3

3

 

Chăm sóc sức khoẻ  người lớn có bệnh Nội khoa II

4

2

2

 

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

2

1

1

 

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

2

1

1

 

Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa I

6

3

3

 

Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại khoa II

4

2

2

 

Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng

6

3

3

 

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

6

3

3

 

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm

4

2

2

 

Chăm sóc sức khoẻ tâm thần

4

2

2

 

Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng

3

2

1

 

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

4

2

2

 

Quản lý điều dưỡng

3

2

1

 

Thực tế tốt nghiệp

8

0

8

Cộng

83

40

43

Trên đây là chi tiết về những môn học mà sinh viên Đại học ngành điều dưỡng cần phải hoàn thành trong quá trình học.

Với mỗi trường đại học, cao đẳng sẽ áp dụng chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng khác nhau, có thể sẽ thay đổi một số môn học sao cho phù hợp với từng trường. Tuy nhiên về lượng kiến thức môn đều phải đạt chuẩn Bộ Y tế đưa ra.

Chương trình đào tạo Điều Dưỡng tại Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng sẽ gồm các kiến thức cơ bản

Chương trình đào tạo Điều Dưỡng tại Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm: 

 • Giải phẫu sinh lý học
 • Chuyên nội khoa, ngoại khoa
 • Hóa sinh vật lý, tâm lý học
 • Tâm lý học
 • Y học cổ truyền
 • Chăm sức cho trẻ em, phụ nữ và người già
 • Nhi khoa, sản khoa và lão khoa
 • Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
 • Hồi sức cấp cứu
 • ...

Chương trình đào tạo sẽ chú trọng về thực hành nhiều hơn với khoảng 30% để giảng dạy lý thuyết, thời gian còn lại 70% sẽ để sinh viên thực hành. Nội dung đào tạo kiến thức cô đọng giúp sinh viên có nhiều thời gian thực hành trải nghiệm thực tế, vững tay nghề sau khi ra trường.

Nội dung kiến thức các môn học nhà trường sẽ cân đối dành nhiều thời gian thực hành, để sinh viên sẽ có những trải nghiệm và kĩ năng nghề nghiệp trong môi trường thực tế.

Chương trình đào tạo điều dưỡng Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Chương trình đào tạo điều dưỡng Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trong số ngành Y Dược hiện nay thì Điều dưỡng chưa bao giờ hết HOT. Với chương trình học tiên tiến, gắn liền với thực tiễn sẽ giúp sinh viên hội tụ đầy đủ những tố chất đáp ứng công việc giúp bạn không phải lo lắng học điều dưỡng như thế nào.

Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trải qua 14 năm thành lập với hơn 13 nghìn sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho ngành Y tế nước ta. Đây là niềm tự hào ít trường có được. Nhằm phát huy được lợi thế và hướng đến mục tiêu hoàn thiện hơn, Trường đã và đang tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

Năm 2023, nhà trường tiếp tục xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng thí sinh theo hình thức xét học bạ. Các bạn sinh viên có nguyện vọng theo học ngành Điều dưỡng cần phải đáp ứng nhiều điều kiện dưới đây: 

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Có đủ sức khỏe học tập
 • Có lý lịch trong sạch, không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Với những điều cần biết về ngành Điều dưỡng trên đây bạn không cần phải lo lắng về việc lựa chọn thi khối nào, học ngành nào. Chỉ cần các bạn đáp ứng được điều kiện ở trên thì có thể xét tuyển vào trường ngay từ bây giờ.

Tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng
Tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng

 

Với những bạn có ước mơ trở thành Điều dưỡng viên thì đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn trên đây nhé. Năm 2023, nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng điều dưỡng với thí sinh từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Với những bạn có ước mơ trở thành Điều dưỡng viên thì đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn trên đây nhé. Đừng chần chờ nếu bạn không muốn hưởng mức học phí Cao đẳng Điều dưỡng năm 2023 hấp dẫn nhé. 

Với thông tin trên đây, bạn đã biết ngành điều dưỡng cần học những gì chưa? Nếu bạn còn băn khoăn nào về Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng thì hãy liên hệ với nhà trường qua Hotline nhà trường: 0899 955 990 - 0969 955 990 để biết thêm chi tiết.

Thông tin hữu ích khác
dieu-kien-cap-chung-chi-hanh-nghe-dieu-duong Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Điều Dưỡng Năm 2024 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng là gì? Câu hỏi này nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người theo học ngành Điều dưỡng, bởi... nen-lua-chon-hoc-nganh-dieu-duong-o-truong-nao-tai-tphcm TOP 10 Các trường Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM tốt nhất Học Điều dưỡng ở đâu? Trường nào đào tạo ngành Điều Dưỡng tốt nhất? Câu hỏi này được nhiều người quan tâm, nhất là khi mà nhiều trường đào tạo... hoc-dieu-duong-co-can-bang-cap-3-khong Học Điều dưỡng có cần bằng cấp 3 không? [Góc giải đáp] Học Điều dưỡng có cần bằng cấp 3 không là câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm trong thời gian gần đây. Để có câu trả lời các bạn theo dõi ngay dưới... hoc-phi-cao-dang-dieu-duong Học phí Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2024 mới nhất Học phí Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2024 như thế nào cũng là điều bạn đáng để quan tâm để có sự lựa chọn tốt nhất. Cùng tham khảo chi tiết... bang-cap-tot-nghiep-cao-dang-dieu-duong Bằng Cao đẳng Điều dưỡng giá trị như thế nào? Bằng cấp tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng có giá trị như thế nào? Cơ hội lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào? Những câu hỏi này được... nam-gioi-co-nen-hoc-nganh-dieu-duong-khong-luu-y-de-nam-gioi-tro-thanh-dieu-duong-vien-gioi Con Trai Có Nên Học Điều Dưỡng Không? Lợi Thế Như Nào? Con trai học Điều dưỡng có được không? Mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi này được gửi về rất nhiều trong hòm thư trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch....
Xem thêm >>0899 955 990