Top

Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức trao bằng khen với cá nhân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 19

Cập nhật: 13/05/2022 09:34 | Người đăng: Nguyễn Hằng

Ngày 19/05/2022, Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng đối với các cán bộ, sinh viên, học viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid 19.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với các cán bộ, sinh viên, học viên trong công cuộc phòng, chống dịch Covid 19, Bộ trưởng Bộ Y Tế đã ký tặng bằng khen đối với 13 cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trong công tác này. 

Quyết Định

Về việc tặng bằng khen với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19 tại TP Hồ Chí Minh

Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi Đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của giám đốc Sở Y Tế tại Tờ trình số 9396/TTr- SYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 và của Trưởng Ban thi đua - khen thưởng (Sở Nội Vụ) tại Tờ trình số 141/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 03 năm 2022.

Quyết định trao bằng khen với những cá nhân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 19

 

Dưới đây là danh sách cá nhân được tặng bằng khen của trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch:

 • Ông Bùi Văn Tự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Đặng Hoàng Yến Nhi, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Bùi Thị Thùy Như, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Huỳnh thị Nhựt Hoa, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Ông Nguyễn Anh Kiệt, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Như, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Ông Trần Khánh Hưng, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Trần Nguyễn Kim Ngân, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bà Hoàng Gia Mẫn, sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại dịch Covid 19 xuất hiện từ cuối năm 2019,  đã gây ảnh hưởng cho toàn thể nhân loại. Khi các đợt dịch diễn ra ngày càng phức tạp, thầy và trò Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã cùng chung tay hỗ trợ, chi viện một số điểm nóng trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài công việc hỗ trợ lấy mẫu, truy vết, điều tra dịch tễ, phân tích số liệu mỗi ngày lên đến hàng nghìn mẫu, nhà trường còn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các địa phương.

Đến nay, đại dịch Covid 19 đã lắng lại, sinh viên và thầy cô trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trở lại học tập. Đây là một phần đóng góp không nhỏ của các cá nhân tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid nhà trường. Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin hữu ích khác
thong-bao-tuyen-dung-giang-vien-thang-9-nam-hoc-2022 Thông báo Tuyển dụng Giảng viên tháng 9 năm học 2022 Thông báo Tuyển dụng Giảng viên tháng 9 Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Năm học 2022 thong-bao-tuyen-dung-giang-vien-nam-hoc-2022 Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm học 2022 - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thông báo Tuyển dụng Giảng viên Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Năm học 2022 truong-cd-y-khoa-pham-ngoc-thach-to-chuc-le-tot-nghiep-sinh-vien-yhct Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên Trung cấp Y học cổ truyền niên khoa 2019 - 2021 Lễ tốt nghiệp tại Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường của sinh viên Trung cấp Y sĩ Y học Cổ truyền. Buổi lễ... nghi-he-nam-2022-cao-dang-y-khoa-pham-ngoc-thach Thông báo lịch nghỉ hè năm 2022 của trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, học tập trong năm học 2021 - 2022, căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo kế... cao-dang-y-khoa-pham-ngoc-thach-thong-bao-tuyen-dung-can-bo-giang-vien-nam-hoc-2022 Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên năm học 2022 Căn cứ vào tình hình thực tế; Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển dụng giảng viên, cán bộ năm 2022 như... truong-cao-dang-y-khoa-pham-ngoc-thach-to-chuc-trao-bang-tot-nghiep-sinh-vien-nien-khoa-2019-2021 Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp sinh viên niên khóa 2019 - 2021 Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vinh dự tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp với sinh viên hệ Trung cấp chính quy Y học Cổ truyền niên khóa...
Xem thêm >>