Top
Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Tải mẫu đăng ký xét tuyển Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tuyển sinh đại học 2020: Thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trước ngày 20/7

Cập nhật: 28/05/2020 14:18 | Người đăng: Lường Toán

 Vừa qua, Bộ GDĐT đã ban hành thông tin hướng dẫn các bạn thí sính về công tác tuyển sinh trình độ đại học; và cao đẳng trong ngành Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021. Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT còn đề ra những chính sách ưu tiên trong tuyển sinh dành cho các thí sinh ứng tuyển năm nay.

Cụ thể như theo hướng dẫn quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020 -2021 sẽ được thực hiện theo các văn bản quy định về chế độ ưu tiên theo khu vực dựa trên thông tin về hộ khẩu thường trú được quy định trong Quy chế tuyển sinh.

Thực hiện theo các chính sách ưu tiên khu vực được áp dụng với những thí sinh đang học tại các trường THPT và tương đương sẽ được đưa ra sự thay đổi về chế độ ưu tiên. Cụ thể đối với những trường THPT nếu có sự thay đổi về địa giới hành chính hay thay đổi cấp hành chính hoặc chuyển địa điểm thì sẽ thực hiện các chính sách dẫn dựa trên sự thay đổi mức điểm ưu tiên khu vực. Trong đó mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên của các thí sinh sẽ có sự khác nhau, bởi các trường thực tế là sẽ có một mã trường khác nhau sẽ đưa ra một mức điểm ưu tiên khu vực phù hợp với từng đối tượng thí sinh. Theo đó các bạn sẽ phải căn cứ dựa trên thời gian học tập tại trường THPT đã học trước đó đồng thời điền đúng mã trường theo các giai đoạn trên hồ sơ qua đó sẽ được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực đã quy định.

Để hiểu rõ thêm về mức điểm ưu tiên xác định, thì các bạn có thể tìm hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh  năm nay sẽ được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi hay của môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Tùy thuộc vào các trường xét tuyển với các thang điểm khác thang điểm trên thì trước tiên các bạn cần phải quy đổi mức điểm ưu tiên tương ứng với thang điểm mới. Sau đó sẽ công bố trong Đề án tuyển sinh trước khi các bạn thí sinh tham gia đăng ký dự thi.

Hiện nay, quy định "xét điểm tốt nghiệp" trong quy chế trên cũng được xem là một điều kiện  hay là một ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhằm giúp các bạn thí sinh đăng kí tuyển sinh vào các trường khi lựa chọn đăng ký nhóm ngành sức khỏe hay nhóm ngành đào tạo giáo viên có cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên điểm này tại các trường sẽ không được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp . Chính xác là quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định "điểm xét tốt nghiệp" đối với từng thí sinh sẽ bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực. Tùy từng đối tượng sẽ có mức ưu tiên khác nhau so với mức ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên nhằm tránh sự nhầm lẫn cổng điểm ưu tiên 2 lần thì đa số các trường đều sử dụng "điểm xét tốt nghiệp" để xét tuyển tuy nhiên nhà trường sẽ phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong điểm xét tốt nghiệp sau đó mới được cộng thêm ưu tiên của từng đối tượng đã được quy định tại Quy chế tuyển sinh để xét tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GD – ĐT cũng quy định thêm ở những trường hợp thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với những ngành đúng hoặc ngành gần với bộ môn thi học sinh giỏi quốc gia đã được xác định trước đó. Thường các trường sẽ phải bổ sung thêm những ngành đúng và cả những ngành gần đối với môn thi HSG quốc gia . tuy nhiên điều này phải phù hợp với những yêu cầu đầu vào tại các ngành đào tạo trong trường, bên cạnh đó còn phải công bố trong Đề án tuyển sinh. Các trường hợp thí sinh nếu không được tiếp tục xét tuyển thẳng vào những ngành đúng hoặc những ngành gần với môn thi HSG quốc gia thì các trường sẽ phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường đồng thời tại các phương tiện thông tin đại chúng khác trước ít nhất 3 năm khi áp dụng.

Trường hợp những thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Bộ GD- ĐT cùng dựa vào kết quả dự án và các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các thí sinh đoạt giải cùng với những danh mục các ngành đúng hay các ngành gần với quy định hay tại các trường Đại học, Cao Đẳng giáo dục Mỹ thuật nhằm giúp các bạn thí sinh xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Trường hợp với những thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế. Bộ GD – ĐT sẽ căn cứ vào Đề án tuyển sinh đã công bố dựa trên các chỉ tiêu, phạm vi ngành nghề, tiêu chí. Đồng thời dựa trên chương trình định hướng đào tạo những trường ĐH, CĐ xét tuyển đối với thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN hay các cuộc thi tay nghề quốc tế. Với những bạn thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hay bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học đồng thời phải thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì mới được xét tuyển thẳng.

Trong đề án tuyển sinh của trường thì các trường đều sẽ phải công bố công khai về chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề hay các chương trình định hướng đào tạo nhằm xét tuyển thẳng và chương trình ưu tiên xét tuyển với các bạn thí sinh.

Bộ GD – ĐT cũng nhấn mạnh việc Tổ chức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển phải dựa trên nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, tiếp theo là xét tuyển đến ngành gần; Tiêu chí, quy trình xét tuyển đồng thời xếp ngành học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Nhà trường phải được công bố trong Đề án tuyển sinh. Bên cạnh đó nhà trường sẽ phải thực hiện theo lịch tuyển sinh được quy định tại Phụ lục 1; mọi thí sinh khi tham gia xét tuyển cần phải tham khảo kỹ thông tin về điều kiện, hồ sơ, thời gian nộp sau đó nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định chung mà Bộ GDĐT đề ra. Bên cạnh đó còn có những hướng dẫn chi tiết ở từng trường, các bạn thí sinh sẽ nộp hồ sơ về Sở GDĐT trong thời gian quy định.

Đối với trường hợp thí sinh được xét tuyển thẳng, thì các bạn thí sinh cần phải nộp hồ sơ Đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020. Cụ thể là sau khi nhận thông báo trúng tuyển của Nhà trường thì các bạn thí sinh sẽ phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải qua đó giúp xác nhận nhập học tại trường theo đúng thời gian quy định. Cụ thể là thời gian này sẽ được tính theo dấu bưu điện trường hợp thí sinh nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh.

Với những thí sinh thuộc diện quy định của Quy chế tuyển sinh trường hợp mà không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo Bộ GD – ĐT vừa nêu thì phải ĐKDT theo quy định đồng thời phải nộp hồ sơ đăng ký UTXT tại sở GD-ĐT trước ngày 20/7/2020.

Các sở GD-ĐT đã có hướng dẫn với trường THPT trường hợp thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng hay ưu tiên xét tuyển phải khai phiếu theo quy định. Đồng thời các thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 01/8/2020 cho các trường có thí sinh dự định đăng ký trước đó.

Dưa theo hồ sơ của các thí sinh thì các trường sẽ căn cứ dựa trên quy định của Quy chế tuyển sinh, danh mục những ngành đào tạo đã được xét tuyển thẳng theo quy định. Theo đó thì các trường cũng sẽ quy định cụ thể về ngành mà các thí sinh tham gia xét tuyển thẳng tương ứng với các môn thi đoạt giải của thí sinh. Ngoài ra thì Nhà trường cũng sẽ quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng với các quy trình xắp xếp ngành học xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường đồng thời công bố đề án tuyển sinh công khai trước ngày thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian để các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định là trước 17g00 ngày 20/8/2020. Cụ thể các bạn thí sinh cần phải cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau đó gửi kết quả xét tuyển thẳng tại các sở GD-ĐT nhằm thông báo cho thí sinh; Thực hiện tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên tham gia xét tuyển mà các thí sinh đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh. Còn thời gian báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/9/2020.

Trên đây là những thông tin mới nhất về thời gian xét tuyển Đại học, Cao Đẳng 2020 do ban tư vấn tuyển sinh Nhà Trường Cao Đẳng Y Dược HCM tổng hợp. Hãy cập nhật tin tức mới nhất trong chuyên mục bài viết tiếp theo nhé!

Thông tin hữu ích khác
khoi-tu-nhien-gom-nhung-mon-nao Khối tự nhiên gồm những môn nào? Có những ngành học nào? Khối tự nhiên gồm những môn nào? Khối tự nhiên là gì? Có những ngành học nào? Những ai nên theo học khối tự nhiên? Bài viết này sẽ giải đáp tới các... tong-hop-tat-ca-nhung-thong-tin-lien-quan-den-khoi-d2 Khối D02 gồm những môn nào? Có ngành và trường nào? Khối D02 gồm những môn nào? Có những ngành và trường nào tuyển sinh? Bài viết này sẽ giúp các thí sinh tìm hiểu chi tiết... thi-thpt-quoc-gia-2018-bi-quyet-giup-cac-thi-sinh-khoi-d-dat-ket-qua-cao 10 Cách ôn thi khối D đạt hiệu quả cao vượt qua kỳ thi THPT Việc ôn thi khối D sẽ không phải là một vấn đề khó khăn nếu như bạn có phương pháp học tập đúng cách. Tuy nhiên không phải các sĩ tử nào cũng có... tu-van-20-diem-khoi-c-nen-chon-truong-nao Tư vấn: 18,19, 20 điểm khối C nên chọn trường nào? Thắc mắc: Đạt được 20 điểm khối C nên chọn trường nào? Câu hỏi này được nhiều thí sinh đặt ra. Để có được lời giải đáp chính xác cho băn khoăn trên... 18-diem-khoi-b-20-diem-khoi-b-nen-chon-truong-nao Tư vấn 18, 19, 20 điểm khối B nên chọn trường nào? Các sĩ tử 2k2 vừa qua đã trải qua kỳ thi cực kỳ cam go. Đứng trước ngưỡng cửa mới, nhiều bạn băn khoăn không biết nên chọn trường nào? Ban tư vấn... giao-duc-khai-phong-la-gi Giáo dục khai phóng là gì? Tầm quan trọng với giáo dục hiện nay Giáo dục khai phóng (liberal arts) ngày này đang có tín hiệu phục hồi trên phạm vi toàn cầu. Chuyên mục hôm nay giải đáp về giáo dục khai phóng là...
Xem thêm >>0899 955 990