Top
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Tải mẫu đăng ký xét tuyển Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý 2020 có đáp án chính xác

Cập nhật: 08/04/2020 12:16 | Người đăng: Lường Toán

Dưới đây bạn tuyển sinh các trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tổng hợp bộ câu hỏi bám sát chương trình học của các bạn học sinh theo bộ giáo dục. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo để các bạn ôn tập và chuẩn bị tốt kiến thức cho mùa thi tới.

 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Caâu 1. Bán dẫn loại nào có mật độ electron rất lớn so với mật độ lỗ trống?

 1. Bán dẫn loại p. B. Bán dẫn tinh khiết.
 2. Bán dẫn loại n. D. Bán dẫn loại n và p.

Caâu 2. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho

 1. tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. B. tác dụng lực của điện trường.
 2. khả năng thực hiện công của lực lạ. D. khả năng thực hiện công của lực điện.

Caâu 3. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch kín

 1. đạt giá trị nhỏ nhất. B. đạt giá trị lớn nhất.
 2. giảm liên tục. D. không thay đổi.

Caâu 4. Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 100Ω và cường độ dòng điện qua bếp là 5A. Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong một giờ là

 1. 25.102J. B. 18.105J. C. 9.106J.                             D. 18.107J.

Caâu 5. Một thanh đồng ở nhiệt độ 250C có điện trở là 2,5Ω. Hệ số nhiệt điện trở của đồng          là 4,3.10-3K-1. Để điện trở của thanh đó bằng 2,93Ω thì nhiệt độ là

 1. 650C. B. 550C. C. 400C.                               D. 450C.

Caâu 6. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

 1. ion âm và ion dương. B. ion âm, ion dương và electron.
 2. electron và lỗ trống. D. electron tự do.

Caâu 7. Một vật nhiễm điện âm khi

 1. số nơtron nó chứa nhỏ hơn số electron. B. số proton nó chứa lớn hơn số nơtron.
 2. số electron nó chứa bằng số nơtron. D. số electron nó chứa lớn hơn số proton.

Caâu 8. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một tụ điện có điện dung C thì điện tích Q         của tụ là

 1. . B. . C. .                            D. .

Caâu 9. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

 1. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
 2. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
 3. tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích.
 4. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích.

Caâu 10. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 1. kW.h (Kilô oat giờ). B. kW (Kilô oat).
 2. J (Jun). D. V (Vôn).

Caâu 11. Công của lực điện không phụ thuộc vào

 1. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi. B. cường độ của điện trường.
 2. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. D. hình dạng của đường đi.

Caâu 12. Một vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn thì

 1. nhiệt độ của nó bằng 0 K. B. dòng điện chạy qua nó bằng không.
 2. nhiệt lượng tỏa ra trên vật là lớn nhất. D. điện trở của nó bằng không.

Caâu 13. Cho điện tích q = 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu một điện tích q’ = 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là

 1. 24 mJ. B. 60 mJ. C. 240 mJ.                           D. 150 mJ.

Caâu 14. Đại lượng nào dưới đây đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q?

 1. Cường độ điện trường. B. Hiệu điện thế.
 2. Lực điện. D. Điện thế.

Caâu 15. Trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại đặt song song và cách nhau một khoảng nhỏ là

 1. giấy tẩm parafin. B. không khí khô.
 2. nhựa poliêtilen. D. giấy tẩm dung dịch axit.

 

 1. TỰ LUẬN (5 điểm)

 

Bài 1 (2 điểm).  Cho hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Tại A đặt một điện tích điểm q1 = 2.10-8C.

a/ Tính cường độ điện trường do q1 gây ra tại B.

b/ Tại B đặt một điện tích điểm q2 thì lực điện tác dụng lên q2 có độ lớn bằng 54.10-5N và chiều hướng về A. Xác định điện tích q2.

 

Bài 2 (3 điểm).  Cho mạch điện như hình vẽ: Mỗi nguồn có suất điện động và điện trở trong        là E = 6V, r = 0,75W. Mạch ngoài gồm R1 = 5W, R2= 10W, R3 = 3W (R3 là điện trở bình điện phân dựng dung dịch CuSO4 có cực dương làm bằng đồng). Cho F = 96500 C/mol, đồng có khối lượng mol A = 64 g/mol và hóa trị n = 2. Bỏ qua điện trở của dây nối.

a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

b/ Sau thời gian bao lâu khối lượng đồng bám vào điện cực là 1,6g ?

c/ Mắc song song với điện trở R2 một ampe kế có điện trở RA = 0. Tính số chỉ ampe kế.

     

 

 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Caâu 1. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho

 1. tác dụng lực của điện trường. B. tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.
 2. khả năng thực hiện công của lực lạ. D. khả năng thực hiện công của lực điện.

Caâu 2. Hiện tượng siêu dẫn xảy ra khi nhiệt độ của vật dẫn

 1. bằng 0K. B. bằng 00C.
 2. lớn hơn một nhiệt độ tới hạn nào đó. D. nhỏ hơn một nhiệt độ tới hạn nào đó.

Caâu 3. Một thanh nhôm ở nhiệt độ 250C có điện trở là 5Ω. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là 4,4.10-3K-1. Để điện trở của thanh đó bằng 6,32Ω thì nhiệt độ là

 1. 600C. B. 650C. C. 550C.                               D. 850C.

Caâu 4. Điện năng tiêu thụ được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 1. kW (Kilô oat). B. (Oat /giây)
 2. V (Vôn). D. kW.h (Kilô oat giờ).

Caâu 5. Trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại đặt song song và cách nhau một khoảng nhỏ là

 1. giấy tẩm parafin. B. không khí khô.
 2. giấy tẩm dung dịch muối. D. mica.

Caâu 6. Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 50Ω và cường độ dòng điện qua bếp là 10A. Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong một giờ là

 1. 9.107 J. B. 18.106J. C. 18.105J.                           D. 5.102 J.

Caâu 7. Đại lượng nào dưới đây đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia?

 1. Cường độ điện trường. B. Hiệu điện thế.
 2. Điện thế. D. Lực điện.

Caâu 8. Nguồn điện bị đoản mạch khi

 1. điện trở mạch ngoài bằng không. B. điện trở mạch ngoài rất lớn.
 2. mạch ngoài hở. D. điện trở trong của nguồn rất bé.

Caâu 9. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một tụ điện có điện dung C thì điện tích Q        của tụ là

 1. . B. . C. .                            D. .

Caâu 10. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

 1. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
 2. tỉ lệ thuận với tổng độ lớn của hai điện tích.
 3. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
 4. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích.

Caâu 11. Một vật nhiễm điện dương khi

 1. số nơtron nó chứa nhỏ hơn số electron. B. số proton nó chứa lớn hơn số nơtron.
 2. số electron nó chứa bằng số nơtron. D. số proton nó chứa lớn hơn số electron.

Caâu 12. Công của lực điện không phụ thuộc vào

 1. hình dạng của đường đi. B. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
 2. cường độ của điện trường. D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Caâu 13. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

 1. ion âm và ion dương. B. electron và lỗ trống.
 2. ion âm, ion dương và electron. D. electron tự do.

Caâu 14. Cho điện tích q = 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là 80 mJ. Nếu một điện tích q’ = 2.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là

 1. 16 mJ. B. 160 mJ. C. 400 mJ.                           D. 80mJ.

Caâu 15. Khi tăng dần nhiệt độ của khối bán dẫn tinh khiết thì điện trở suất của nó

 1. tăng. B. lúc đầu tăng sau đó giảm.
 2. giảm. D. lúc đầu giảm sau đó tăng.

 

 1. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1(2 điểm).  Cho hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí. Tại A đặt một điện tích điểm q1 = 4.10-8C.

a/ Tính cường độ điện trường do q1 gây ra tại B.

b/ Tại B đặt một điện tích điểm q2 thì lực điện tác dụng lên q2 có độ lớn bằng 54.10-5N và chiều hướng về A. Xác định điện tích q2.

Bài 2(3 điểm).  Cho mạch điện như hình vẽ: Mỗi nguồn có suất điện động và điện trở trong        là E = 8V, r = 0,5W. Mạch ngoài gồm R1 = 4W, R2= 8W, R3 = 4W (R3 là điện trở bình điện phân dựng dung dịch ZnSO4 có cực dương làm bằng kẽm). Cho F = 96500 C/mol, kẽm có khối lượng mol A = 65 g/mol và hóa trị n = 2. Bỏ qua điện trở của dây nối.

a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

b/ Sau thời gian bao lâu khối lượng kẽm bám vào điện cực  là 0,975g ?

c/ Mắc song song với điện trở R2 một ampe kế có điện trở RA = 0. Tính số chỉ ampe kế. 

Trên đây là tổng hợp bộ đề ôn tập THPT Quốc Gia môn Lý năm 2020 để bạn đọc tham khảo. Qua đó sẽ hỗ trợ bạn đọc ôn tập thật tốt chuẩn bị cho mùa thi sắp tới. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy để lại câu hỏi dưới comment để được tham khảo nhé. Chúc các bạn thành công!

Thông tin hữu ích khác
loi-khuyen-chon-nganh-hoc-cho-nhung-ban-hoc-khong-tot-mon-tu-nhien Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội sẽ tốt hơn? Khi bước vào cấp THPT thì các bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa chọn khối thi phù hợp. Vậy nên chọn khối tự nhiên hay xã hội? là nỗi trăn trở của... huong-dan-cach-giai-toan-nhanh-bang-may-tinh-cam-tay Hướng dẫn Giải Toán nhanh trên máy tính cầm tay Casio Theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo, đề thi môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 vẫn giữ nguyên hình thức thi trắc nghiệm thời gian 90 phút... de-thi-thu-thptqg-mon-van-nam-2020-co-dap-an-chinh-xac Đề thi thử THPTQG môn Văn năm 2020 có đáp án chính xác Luyện đề thi thử THPTQG môn Văn năm 2020 là một cách để các bạn học sinh lớp 12 rèn luyện các dạng bài, những kiến thức đã được học để củng cố cho... de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-van-2020-co-dap-an-chi-tiet Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn 2020 có đáp án chi tiết Trong chuyên mục hôm nay, ban tư vấn tuyển sinh các trường Cao Đẳng Y Dược Hồ Chí Minh cũng đã sưu tầm được rất nhiều những bộ đề thi thử THPT Quốc... du-thi-khoi-m-gom-nhung-mon-nao Khối M00 gồm những môn nào? Có Ngành và Trường nào? Dự thi khối M gồm những môn nào? Thắc mắc này được khá nhiều thí sinh quan tâm đến khi lựa chọn khối thi này. Tìm lời giải đáp chính xác ở thông... cac-truong-cao-dang-hoc-phi-thap-o-tp-hcm Các trường cao đẳng học phí thấp ở TPHCM năm 2024 Các trường cao đẳng học phí thấp ở TPHCM năm 2024 là thông tin được nhiều bạn quan tâm. Dưới đây là TOP những trường có học phí rẻ đào tạo...
Xem thêm >>0899 955 990