Sinh viên trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục nghỉ học đến ngày 08/03

Cập nhật: 02/03/2020 14:26 | Người đăng: Lường Toán

Theo thông báo của nhà trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên tại nhà trường sẽ tiếp tụ nghỉ học từ ngày 02/03 - hết ngày 08/03. Sinh viên sẽ bắt đầu học trực tuyến tại nhà từ ngày 09/03. Đề nghì các bạn sinh viên thực hiện theo quy định tại nhà trường.

Thông tin hữu ích khác
Xem thêm >>